บริการทางการพยาบาล

เพื่อความสะดวก ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์
ได้จัดทีมพยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ เพื่อให้บริการหัตถการพยาบาล ถึงบ้าน อาทิ

สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรึกษาและการจองได้ที่