บริการป้องกันการพลัดตกหกล้ม (Fall Prevention)

อุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้มที่บ้านเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันการพลัดตกหกล้ม บริการต่างๆของเราเกี่ยวกับการป้องกันการพลัดตกหกล้มภายในบ้าน ได้แก่ ประเมินสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยภายในบ้าน และการให้คำแนะนำในการจัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสำหรับผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

บริการการจัดการกับอาการปวด (Pain Management)

เรามีทีมพยาบาล และบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้การดูแลระงับปวดแก่ ผู้ป่วยในกรณีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อาการปวดศรีษะเรื้อรัง อาการปวดหลังผ่าตัด ปวดกล้ามเนื้อ เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรึกษาและการจองได้ที่