บริการป้องกันการพลัดตกหกล้ม (Fall Prevention)

อุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้มที่บ้านเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันการพลัดตกหกล้ม บริการต่างๆของเราเกี่ยวกับการป้องกันการพลัดตกหกล้มภายในบ้าน ได้แก่ ประเมินสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยภายในบ้าน และการให้คำแนะนำในการจัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสำหรับผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรึกษาและการจองได้ที่