บริการกายภาพบำบัดถึงบ้าน

พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ ให้บริการกายภาพบำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ถึงบ้าน สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีภาวะร่างกายเสื่อมสมรรถภาพจากอุบัติเหตุ หรือ จากการเจ็บป่วยเรื้อรัง กายภาพบำบัด เพื่อรักษาอาการปวดเรื้อรัง โดยทีมนักกายภาพที่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของตนเองอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้เราจะมีการประเมินความสามารถของผู้ป่วยเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการรักษา และปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

ข้อดีของใช้บริการกายภาพบำบัดถึงบ้าน กับ Premiere Home Health Care

สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรึกษาและการจองได้ที่

พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ ให้บริการกายภาพบำบัด ถึงที่บ้าน สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ตลอดจนบริการกายภาพบำบัด ออฟฟิศ ซินโดรม เพื่อรักษาอาการปวดคอ บ่า ไหล่ เป็นต้น