บริการปรึกษาจิตแพทย์ Online

เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพใจที่ดี จะนำมาสู่สุขภาพกายที่แข็งแรง พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จึงได้จัดบริการจิตแพทย์ online เพื่อให้การดูแลรักษาสุขภาพจิต แบบองค์รวม โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาวิชาชีพ อาทิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต  นักจิตวิทยา พยาบาล และ เภสัชกร เพื่อให้คำปรึกษา ดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพจิต ปัญหาต่างๆที่รบกวนจิตใจ อาทิ

ประโยชน์ของการใช้บริการจิตแพทย์ Online

ไม่ต้องรอคิวนาน

สะดวก ไม่ต้องเดินทาง

สามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ที่อบอุ่น คุ้นเคย และมีความเป็นส่วนตัว

ทีมจิตแพทย์

นักจิตวิทยา

สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรึกษาและการจองได้ที่