บริการตรวจการนอนหลับ ที่บ้าน ( Home Sleep Test)

บริการตรวจการนอนหลับ ที่บ้าน ( Home Sleep Test)
ภายใต้คำการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ (Sleep Apnea) ประสบการณ์กว่า 25 ปี จาก สหรัฐอเมริกา และ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับของไทย

พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ (เครือรพ.ธนบุรี) ให้บริการตรวจความผิดปกติด้านการนอนหลับ นอนกรน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Apnea) ถึงที่บ้าน

ใครบ้างควรรับการตรวจการนอนหลับ sleep test?

 • ผู้ที่มีอาการนอนหลับผิดปกติ อาทินอนหลับไม่เต็มอิ่ม ตื่นแล้วไม่สดชื่น
 • หายใจลำบาก หรือ สงสัยว่ามีการหยุดหายใจขณะหลับ
 • รู้สึกง่วงตอนกลางวันมากผิดปกติ ทั้งที่นอนเพียงพอ
 • นอนกรนดังผิดปกติ
 • สะดุ้งตื่น หายใจเหนื่อยตอนกลางคืน
 • มีอาการนอนละเมอ ขยับแขนขาผิดปกติ หรือออกเสียงในช่วงการนอน (REM sleep behavior disorder, RBD) 
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคหัวใจ โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น
การตรวจคุณภาพการนอนหลับ ที่บ้าน ด้วย WATCH PAT
สามารถวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ และการกรน ได้ใกล้เคียงกับการตรวจการนอนหลับ Sleep Test ชนิดค้างคืนในโรงพยาบาล โดยสามารถรับการตรวจที่บ้านได้ สะดวก ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล มีความเป็นส่วนตัวไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าขณะตรวจ ทั้งนี้การได้รับการตรวจการนอนหลับ ในห้องนอนที่คุ้นเคยจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนของผลตรวจ 
 

การตรวจการนอนหลับที่บ้าน โดย Watch PAT สามารถวัดค่าต่างๆ ดังนี้

 • ดัชนีการหยุดหายใจ หายใจแผ่ว และการขัดขาวงการหายใจ (AHI)
 • วัดท่านอน
 • วัดเสียงกรน (เดซิเบล)
 • ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด
 • อัตราการเต้นของหัวใจ
 • ระยะเวลาที่นอนหลับลึก
 • Sleep stage
 • วัดประสิทธิภาพการนอนหลับ

ทั้งยังสามารถวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับและการกรน ได้ใกล้เคียงกับการตรวจการนอนหลับ Sleep Test ชนิดค้างคืนในโรงพยาบาล

ข้อดีของการตรวจการนอนหลับที่บ้าน โดย พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์

 • สะดวก ไม่ต้องเดินทาง
 • ราคาย่อมเยาว์
 • ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล รับการตรวจในห้องนอนที่คุ้นเคย ผ่อนคลาย และหลับได้ดีกว่า
 • มีความเป็นส่วนตัว
 • สามารถรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ (Sleep Disorder) ที่มีประสบการณ์กว่า 25 ปี จาก สหรัฐอเมริกา

แพคเกจ Home Sleep Test บริการตรวจการนอนหลับ ถึงบ้าน

แพคเกจดังกล่าวครอบคลุม

 • การตรวจการนอนหลับที่บ้าน 1 คืน
 • แจ้งผล และ ให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคการนอนหลับ ผ่านทาง Telemedicine

นายแพทย์จักรเดช นิคมบริรักษ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ

นพ. นพดล ตรีประทีปศิลป์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ และ โสต ศอ นาสิกวิทยา

นพ. นพดล ตรีประทีปศิลป์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ

และ โสต ศอ นาสิกวิทยา

พญ.-ศิริลักษณ์-ผลศิริปฐม

พญ. ศิริลักษณ์ ผลศิริปฐม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ

และ โสต ศอ นาสิกวิทยาความชำนาญการ