เกี่ยวกับเรา

ให้คนที่คุณรักได้รับการรักษา ในที่ที่อบอุ่นที่สุด เช่น “บ้าน” แวดล้อมไปด้วยบุคคลอันเป็นที่รัก

ด้วยวิถีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ชีวิตประจำวันที่เร่งรีบ ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ทำให้หลายๆท่านอาจไม่สะดวก รวมถึงไม่มีเวลาที่จะเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อติดตามการรักษา หรือดูแลสุขภาพมากนัก ประกอบกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ ส่งผลให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และเมื่ออายุมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็อาจมาเยือนได้ง่ายขึ้น ดังนั้น การมีเพื่อนคู่คิดทางด้านสุขภาพที่คอยดูแลท่านอย่างใกล้ชิด ในสถานที่อันอบอุ่นเช่น “บ้าน” อาจเป็นคำตอบที่จะช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพ รวมถึงการติดตามการรักษาให้สะดวกมากยิ่งขึ้น และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับตัวคุณเองและคนที่คุณรัก
Untitled-002_copy

พรีเมียร์ดูแลสุขภาพที่บ้าน

เราตระหนักว่า การที่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุจะเดินทางมาโรงพยาบาล อาจไม่ใช่เรื่องสะดวกนัก เนื่องจากการจราจรที่หนาแน่นบวกกับความไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย Premiere Home Health Care (โดยเครือโรงพยาบาลธนบุรี) จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการดูแล รักษาทางการแพทย์ถึงบ้านแบบองค์รวม แก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Chronic Disease) รวมถึงผู้รักสุขภาพที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมายังโรงพยาบาล ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้น ได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในบ้านอันอบอุ่นของตนเอง

 

เพราะเรารู้ว่า การที่ผู้ป่วยได้อยู่บ้านและแวดล้อมไปด้วยคนใกล้ชิด จะทำให้เขาเหล่านั้นจะรู้สึกอบอุ่น และมีกำลังใจในการรักษา รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และเพราะเรารู้ว่า เวลาของท่านมีค่า การดูแลและส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องถึงบ้าน จะช่วยให้ท่านได้ใช้ช่วงเวลาในวันหยุดพักผ่อนอย่างเต็มที่กับครอบครัว โดยที่ไม่เสียโอกาสในการดูแลสุขภาพให้ตัวท่านเองและคนที่รัก รวมทั้งไม่เสียเวลาสำหรับการเดินทางและรอคอยกับคิวการรักษาที่โรงพยาบาล

เป้าหมายของการให้บริการ

เรามุ่งมั่นที่จะมอบบริการทางการแพทย์ ด้านการดูแลสุขภาพถึงบ้าน แบบองค์รวม ที่มีคุณภาพสูงสุด โดยทีมบุคคลากรทางการแพทย์สหสาขาวิชาชีพ ที่มากด้วยประสบการณ์ โดยเราดูแล เอาใจใส่ผู้ป่วยดุจญาติมิตร โดยดูแลไม่เฉพาะแต่ปัญหาสุขภาพร่างกาย แต่เราดูแลไปถึงจิตใจ เพราะเราตระหนักเสมอว่า การที่ผู้ป่วยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น ไม่ใช่แค่ร่างกายแต่สภาพจิตใจก็นับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพ

การดูแลสุขภาพถึงบ้าน