บริการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด (Post-Surgery)

บริการนำส่งผู้ป่วยหลังผ่าตัดกลับบ้าน (Post-Operative Deliver Care Service) เราให้บริการรถพร้อมพยาบาลเพื่อดูแลและนำส่งท่านถึงที่พัก โดยพยาบาลของเราจะไปดูแลท่านตั้งแต่ขั้นตอนการ Discharge เพื่อประสานกับแพทย์เจ้าของไข้ ในส่วนของข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับคนไข้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลยาที่จำเป็นหลังผ่าตัด ข้อควรระวังต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงการดูแล และ ประเมินคนไข้เมื่อกลับถึงบ้าน ให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยแก่ญาติผู้ดูแล ให้คำแนะนำในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของสถานที่ให้ปลอดภัยและเหมาะสมแก่ผู้ป่วย

ด้วยบริการแพทย์เย่่ยมท่่บ้าน โดย พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ สะดวก ไม่ต้องเดินทาง www.premierehomehealthcare.co.th 02-220-7977 @PHHC

บริการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ (Foley)

สายให้อาหารทางจมูก (NG Tube)

ด้วยบริการแพทย์เย่่ยมท่่บ้าน โดย พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ สะดวก ไม่ต้องเดินทาง www.premierehomehealthcare.co.th 02-220-7977 @PHHC

ทำแผล

ด้วยบริการแพทย์เย่่ยมท่่บ้าน โดย พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์