บริการการจัดการกับอาการปวด (Pain Management)

เรามีทีมพยาบาล และบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้การดูแลระงับปวดแก่ ผู้ป่วยในกรณีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อาการปวดศรีษะเรื้อรัง อาการปวดหลังผ่าตัด ปวดกล้ามเนื้อ เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรึกษาและการจองได้ที่