ฉีดวัคซีน ถึงบ้าน

เพื่อตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ ที่หลายๆ ครั้งผู้สูงอายุอาจไม่สะดวกในการเดินทาง หรือ การเคลื่อนย้าย และเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตคนกรุงเทพ ที่อาจไม่ค่อยมีเวลา หรือ สะดวกในการเดินทางไปโรงพยาบาล
พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ (เครือรพ. ธนบุรี) จึงได้จัดบริการฉีดวัคซีน ถึงบ้าน โดยทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์และความชำนาญ เพื่อให้บริการแก่ท่าน และคนที่ท่านรัก ถึงที่บ้าน อาทิ

หมายเหตุ: ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการนอกสถานที่ 500 บาท/ครั้ง

สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรึกษาและการจองได้ที่