ประจำเดือนหลังคลอด

ในช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์นั้นร่างกายจะไม่มีการตกไข่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายเพื่อรองรับการตั้งครรภ์ให้เป็นไปตามปกติ ส่งผลให้ไม่มีประจำเดือน แต่เมื่อคุณแม่คลอดแล้ว…