การเก็บรักษานมแม่

สำหรับคุณแม่ที่มีน้ำนมมาก และ/หรือ คุณแม่ที่ต้องไปทำงาน แต่ต้องการที่จะทำสต๊อกน้ำนม เพื่อให้ลูกน้อยได้ดื่มนมแม่ไปนานๆ การเก็บรักษานมแม่เป็นเรื่องจำเป็น เราจึงขอนำวิธีการเก็บน้ำนมแม่ แม่ฝากกันค่ะ