โรคที่กำลังเป็นที่สนใจและเฝ้าระวังอย่างมากตอนนี้ คงหนีไม่พ้น COVID หรือ เชื้อไวรัสโคโรนา โรคนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะหลายๆส่วน ทั้งนี้อาการในแต่ละคนจากต่างกันไป บางรายอาจไม่แสดงอาการอะไร บางคนอาจเพียงแค่ระคายคอ ไอ ในขณะที่บางส่วนอาจกระทบหนัก จนถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

COVID-19 ติดต่อได้อย่างไร

โรคนี้มักแพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย ทั้งนี้เชื้อโควิดจะมีระยะฟักตัว 2-14 วัน หรืออาจนานกว่านั้น

อาการบ่งชี้ของ COVID-19

อาการในระยะเริ่มแรกที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • ไอ มีเสมหะ เจ็บคอ นานติดต่อกันหลายวัน
 • หายใจลำบาก มีไอร่วมด้วย 
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อ 
 • สูญเสียการรับรู้กลิ่นและรส

อาการในระยะแสดงอาการ :

 • ไอมากขึ้น หายใจลำบาก
 • ปอดอักเสบ เหนื่อยง่าย หายใจไม่ทัน
 • ปอดแฟบ จากการมีเสมหะคั่งค้าง หรืออยู่ในท่านอนเป็นเวลานาน
 • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลง โดยเฉพาะในกรณีของผู้สูงอายุ อาจส่งผลให้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้

อาการในระยะรุนแรง: หากเชื้อเข้าสู่ปอดและไม่ได้รับการรักษา จะส่งผลให้เชื้อไวรัสเริ่มทำลายเซลล์ปอด และผู้ป่วยบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

การฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรค COVID-19

   เนื่องจากโรคCOVID อาจส่งผลกระทบต่อปอด กำลังกล้ามเนื้อ รวมทั้งการทำงานของหัวใจ ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยหายจากโรคโควิดแล้ว อาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำการกายภาพบำบัด เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

การทำกายภาพบำบัดถึงบ้านสำหรับผู้ป่วย Post-COVID จะครอบคลุม

 • การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและระบบทางเดินหายใจ  อาทิ
 • (Breathing Exercise) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจ การขยายตัวของปอดรวมถึงการขับเสมหะ
 • (active chest mobilization)
 • (aerobic exercise)
 • การฟื้นฟูระบบการทรงตัว (Vestibular Rehabilitation)
 • การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อ (Strengthening Exercise)
 • การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความคงทนของปอด (aerobic exercise)
 • การฝึกการทำกิจวัตรประจำวัน(Activities of Daily Living training)