การทดสอบภาวะออกชิเจนต่ำในเลือดขณะออกกำลัง (exercise-induced desaturation) ในผู้ป่วย COVID รวมทั้งวิธีการทดสอบว่าโควิดลงปอดหรือยัง ด้วยการลุกนั่ง (sit-to-stand test)
วิธีการ

  1. ให้ผู้ป่วยถอดหน้ากากอนามัยออก ยืนเท้าเอวและวางมือ 2 ข้างไว้ที่สะโพก โดยสวมเครื่องวัด
    ออกซิเจนปลายนิ้วตลอดการทตสอบ
  2. ให้ผู้ป่วยนั่งเต็มกันลงบนเก้าอี้แล้วลุกขึ้นยืนตรงทันทีโดยไม่ใช้มือดันเก้าอี้ และกลับไปนั่งเต็มกันอีกครั้ง ทำซ้ำให้เร็วที่สุดเท่าที่ได้ ใน 1 นาที (ควรได้ 20-30 ครั้งใน 1 นาที) นั่งให้เต็มกันโดยข้อเข่าทำมุม 90 องศาและลุกขึ้นยืนตรงจนสุดตลอดการทดสอบ
  3. หากผู้ป่วยเหนื่อย หรือ HR > 120 หรือ SPO2 ลดลงจากเดิม3% ขึ้นไป (desaturation) ให้หยุดทำการทดสอบก่อน
  4. เมื่อทำการทดสอบครบ 1 นาที ให้หยุด และให้วัด SPO2 ต่อไปอีก 1 นาที ถ้ายังไม่พบ desaturation แสดงว่าออกซินเจนในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่หากค่าเปลี่ยนแปลงเกิน 3% ควรรีบติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที

พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ (เครือรพ.ธนบุรี) ให้บริการกายภาพบำบัด ถึงบ้าน และ บริการเฝ้าไข้ทั้งที่บ้าน และ ที่โรงพยาบาล

📞021147399

Line ID: @PHHC