กายภาพบำบัดเข่าเสื่อม

รู้ได้ยังไงว่า?? เป็นข้อเข่าเสื่อม

ข้อเข้าเสื่อมคืออะไร ??
ข้อเข่าเสื่อมเกิดจากจากสึกกร่อนของกระดูกอ่อน หรือผิวข้อของข้อต่อ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้งานของข้อเข่าเป็นเวลานาน