ข้อเข่าเสื่อม

รู้ได้ยังไงว่า?? เป็นข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป พบในเพศหญิง มากกว่าเพศชาย เกิดจากการใช้งานข้อต่อเข่าอย่างต่อเนื่องจนทำให้กระดูกอ่อน ผิวข้อสึกกร่อน ทำให้เกิดอาการปวดเข่า…