บริการฉีดวัคซีน ถึงบ้าน

บริการฉีดวัคซีน ถึงบ้าน
สะดวก ไม่ต้องเดินทาง ด้วยบริการฉีดวัคซีน ถึงบ้าน อาทิ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนปอดอักเสบ (Pneumococcal เป็นต้น)โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ