พรีเมียร์ เฮลท์ คลินิก


“พรีเมียร์ เฮลท์ คลินิก” โดย พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ ในเครือ ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป คลินิกให้บริการด้าน สุขภาพแบบองค์รวม ทั้งออนไซด์-ออนไลน์ โดยเปิดสาขาแรก ณ ร้านจิฟฟี่ สถานีบริการ น้ำมันพีทีที สเตชั่น สาขารามอินทรา 2

บริการอาทิ

  • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
  • ฉีดวัคซีน
  • เจาะเลือด ตรวจแล็บสุขภาพ
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
  • ทำแผล ตัดไหม
  • กายภาพบำบัด
  • นวดเปิดท่อน้ำนม
  • ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ผ่านทาง Telemedicine อาทิ จิตแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยโรคหัวใจ เป็นต้น

โปรโมชั่นฉลองเปิดคลินิกใหม่


เพื่อตอบโจทย์สังคมปัจจุบันที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเมื่ออายุมาก ก็ต้องการการดูแลด้านสุขภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันไม่สะดวกในการเดินทาง หรือ เคลื่อนย้าย รวมทั้งตอบโจทย์สังคมกรุงเทพ ที่ชีวิตในแต่ละวันเร่งรีบ มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมากมาย ไม่สะดวกในการเดินทางฝ่ารถติด ไม่สะดวกในการรอคิว

 “พรีเมียร์ เฮลท์ คลินิกเวชกรรม” เปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพของชุมชน ที่เอื้อให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทาง นอกจากนี้หากผู้ที่มาใช้บริการมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง หรือ มีความจำเป็นต้องได้รับการส่งต่อไปยัง โรงพยาบาล  พรีเมียร์ เฮลท์ คลินิก มีโรงพยาบาลในเครือ THG อาทิ โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา (โรงพยาบาลธนบุรี 2) ให้การสนับสนุนรองรับในส่วนนี้ หรือ หากผู้ป่วยต้องการการดูแลต่อเนื่องในที่พักอาศัย ก็จะมี พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ ที่พร้อมให้บริการด้านสุขภาพถึงบ้าน

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 9.00-19.00 น.
โทร: 083-165-4544

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/FiXXCppShFwCg3UH6?g_st=il