บริการแพทย์เยี่ยมที่บ้าน

เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และ/หรือ ผู้ที่มีความกังวลเรื่องสุขภาพ ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง หรือ ในการเคลื่อนย้าย พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ ได้จัดบริการ แพทย์เยี่ยม ถึงที่บ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุ และ/หรือ ผู้ป่วย ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ ในบ้านอันอบอุ่นของตนเอง

เรื่องราวสุขภาพ

ความประทับใจของผู้ป่วย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่