นพ. นพดล ตรีประทีปศิลป์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ และ โสต ศอ นาสิกวิทยา

นพ. นพดล ตรีประทีปศิลป์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ และ โสต ศอ นาสิกวิทยา

ความชำนาญการ

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหู คอ จมูกทั่วไป (general ENT),
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ; อายุรศาสตร์การนอนหลับ (Sleep Medicine)

 

คุณวุฒิและปริญญาบัตร

2555   Sri Ramachandra Medical College and Research and Institute, อินเดีย

2561   วุฒิบัตร (สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา) คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2563   เวชศาสตร์ โรคจากการหลับ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล