กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยระบบประสาทและสมอง

เป็นการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางสมองและไขสันหลัง หรือมีอาการแสดงของโรคที่มีสาเหตุมาจากภาวะความผิดปกติ หรืออาการบาดเจ็บของสมองและไขสันหลัง อาทิ

การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาทและสมอง

ประโยชน์ของการทำกายภาพบำบัด

สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรึกษาและการจองได้ที่

พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ ให้บริการกายภาพบำบัด ถึงที่บ้าน สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ตลอดจนบริการกายภาพบำบัด ออฟฟิศ ซินโดรม เพื่อรักษาอาการปวดคอ บ่า ไหล่ เป็นต้น