อัลไซเมอร์ (Alzheimer’s) สาเหตุ อาการ และ การรักษา

อัลไซเมอร์ เป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะสมองเสื่อม เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงาน หรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อของสมอง พบมากในผู้สูงอายุ ซึ่งหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อาการของโรคจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้ในที่สุด

วิธีรับมือเมื่อคนที่รักเป็นอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) เป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะสมองเสื่อม เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงาน

แผลกดทับ

แผลกดทับสาเหตุและการดูแล

แผลกดทับ เกิดจากการกด ทับ เสียดสี ร่างกายบริเวณใดบริเวณหนึ่งต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของการไหลเวียนของเลือดในบริเวณนั้น

อาการข้อต่อยึดติด

ข้อต่อยึดติด

อาการข้อต่อยึดติด (joint stiffness) คือ ภาวะที่ข้อต่อในร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ หรือเคลื่อนไหวได้อย่างยากลำบาก เกิดขึ้นได้ในข้อต่อที่ขาดการเคลื่อนไหวนานเกิน 1 สัปดาห์ ซึ่งอาการข้อต่อยึดติดสามารถเกิดได้กับผุ้ป่วยทุกเพศทุกวัย

กายภาพบำบัดเข่าเสื่อม

รู้ได้ยังไงว่า?? เป็นข้อเข่าเสื่อม

ข้อเข้าเสื่อมคืออะไร ??
ข้อเข่าเสื่อมเกิดจากจากสึกกร่อนของกระดูกอ่อน หรือผิวข้อของข้อต่อ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้งานของข้อเข่าเป็นเวลานาน

การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในยุคโควิด

การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในยุคโควิด

การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในยุคโควิด ผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยติดเตียง นับเป็นกลุ่มเสี่ยง ดังนั้นในช่วงสถานการณ์โควิดระบาด เราจึงต้องดูแลท่านอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ วิธีการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในสถานการณ์นี้ ไม่ใช่เรื่องยากค่ะ