ข้อเข่าเสื่อม

รู้ได้ยังไงว่า?? เป็นข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป พบในเพศหญิง มากกว่าเพศชาย เกิดจากการใช้งานข้อต่อเข่าอย่างต่อเนื่องจนทำให้กระดูกอ่อน ผิวข้อสึกกร่อน ทำให้เกิดอาการปวดเข่า…

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

ผู้สูงอายุกับผลกระทบจากกิจกรรมที่ลดลง

ผู้สูงอายุ มักมีกิจกรรมทางกายที่ลดลง การปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่ในสภาวะเนือยนิ่ง (Sedentary life) อาจส่งผลให้ข้อเริ่มยึดติด กำลังกล้ามเนื้อลดลง นำไปสู่การติดเตียง

อัลไซเมอร์ (Alzheimer’s) สาเหตุ อาการ และ การรักษา

อัลไซเมอร์ เป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะสมองเสื่อม เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงาน หรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อของสมอง พบมากในผู้สูงอายุ ซึ่งหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อาการของโรคจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้ในที่สุด

วิธีรับมือเมื่อคนที่รักเป็นอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) เป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะสมองเสื่อม เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงาน

แผลกดทับ

แผลกดทับสาเหตุและการดูแล

แผลกดทับ เกิดจากการกด ทับ เสียดสี ร่างกายบริเวณใดบริเวณหนึ่งต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของการไหลเวียนของเลือดในบริเวณนั้น

อาการข้อต่อยึดติด

ข้อต่อยึดติด

อาการข้อต่อยึดติด (joint stiffness) คือ ภาวะที่ข้อต่อในร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ หรือเคลื่อนไหวได้อย่างยากลำบาก เกิดขึ้นได้ในข้อต่อที่ขาดการเคลื่อนไหวนานเกิน 1 สัปดาห์ ซึ่งอาการข้อต่อยึดติดสามารถเกิดได้กับผุ้ป่วยทุกเพศทุกวัย