แผลกดทับ

แผลกดทับสาเหตุและการดูแล

แผลกดทับ เกิดจากการกด ทับ เสียดสี ร่างกายบริเวณใดบริเวณหนึ่งต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของการไหลเวียนของเลือดในบริเวณนั้น