อาการข้อต่อยึดติด

ข้อต่อยึดติด

อาการข้อต่อยึดติด (joint stiffness) คือ ภาวะที่ข้อต่อในร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ หรือเคลื่อนไหวได้อย่างยากลำบาก เกิดขึ้นได้ในข้อต่อที่ขาดการเคลื่อนไหวนานเกิน 1 สัปดาห์ ซึ่งอาการข้อต่อยึดติดสามารถเกิดได้กับผุ้ป่วยทุกเพศทุกวัย