อัลตราซาวนด์ + นวดเปิดท่อน้ำนมถึงบ้าน
“หลังจากเจ้าหน้าที่มาทำอัลตราซาวนด์ให้แล้ว อาการก็ดีขึ้นค่ะ มีระบมบ้างนิดหน่อย ให้บริการดีมาก น่ารัก ไม่มีข้อติค่ะ”

*ผลลัพธ์ของการรักษาอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

คุณศรีสุดา บุษปาคม

บริการอัลตราซาวนด์+นวดเปิดท่อน้ำนม
“คลำเต้านมพบก้อนอุดตันข้างซ้าย น้ำนมน้อยลง จึงติดต่อมาทางพรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ ที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการอัลตราซาวด์เปิดท่อน้ำนมของที่นี่ เพราะรู้สึกว่าแค่โทรมาปรึกษา ก็ใส่ใจ ให้คำแนะนำดีมาก บวกกับความน่าเชื่อถือ ซึ่งเมื่อใช้บริการแล้ว ประทับใจค่ะ เจ้าหน้าที่ให้บริการดีมาก ก้อนอุดตันหายน้ำนมไหลดีขึ้น”
*ผลลัพธ์ของการรักษาอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

คุณขวัญเรือน

อัลตราซาวนด์ + นวดเปิดท่อน้ำนม ถึงบ้าน
“เจ้าหน้าที่บริการดีมากค่ะ หลังทำอัลตราซาวนด์ และนวดเปิดท่อน้ำนมแล้ว ยังมีก้อนเหลืออยู่นิดหน่อย เพราะก้อนค่อนข้างลึก อุดตันมาหลายวัน แต่ก็ดีขึ้นมากค่ะ ไม่ระบมเลย และเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำดีมากค่ะ”

*ผลลัพธ์ของการรักษาอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

คุณสุธาทิพย์ เจริญรัตนโชติ

บริการนวดเปิดท่อน้ำนม ถึงบ้าน
“หลังใช้บริการนวดเปิดท่อน้ำนม ของทาง พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ อาการก็ดีขึ้นมากเลยค่ะ น้ำนมมามากขึ้น เจ้าหน้าที่ให้บริการดีมาก ใจเย็น มือเบามาก นวดไม่เจ็บ อธิบายรายละเอียดดี เข้าใจง่าย ตอนนี้กำลังทำตามคำแนะนำอยู่ค่ะ”

*ผลลัพธ์ของการรักษาอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

คุณอภิฤดี โพธิ์เจริญธรรม

บริการนวดเปิดท่อน้ำนม
“คลอดน้องได้ 7 เดือน อยู่ๆเต้าก็แข็งปั้มนมไม่ออก แต่หลังจากใช้บริการนวดเปิดท่อน้ำนมของพรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ อาการดีขึ้นมาก เต้าโล่ง น้ำนมไหลดีขึ้น ไม่ระบม เจ้าหน้าที่บริการดี สุภาพ ให้คำแนะนำดีค่ะ ”
*ผลลัพธ์ของการรักษาอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

คุณดวงทิพย์

อัลตราซาวนด์รักษาท่อน้ำนมอุดตันถึงบ้าน
“มีปัญหาท่อน้ำนมอุดตัน มีก้อนแข็งรอบๆเต้า จุึงใช้บริการรักษาท่อน้ำนมอุดตันกับทางพรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ หลังอัลตราซาวนด์และนวดแล้ว ก้อนอุดตันหาย น้ำนมไหลดีขึ้นมากค่ะ เจ้าหน้าที่บริการดี สุภาพ ใส่ใจมากค่ะ”
*ผลลัพธ์ของการรักษาอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

คุณชณาณา

บริการนวดเปิดท่อน้ำนม ถึงบ้าน
“เจ้าหน้าที่บริการดีมากค่ะ หลังเจ้าหน้าที่มานวดเปิดท่อน้ำนมให้ รู้สึกเบาเต้าขึ้นเยอะค่ะ”

*ผลลัพธ์ของการรักษาอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

คุุณหทัยรัตน์

นวดเปิดท่อน้ำนมถึงบ้าน
“เจ้าหน้าที่บริการดี มีความชำนาญ หลังนวดแล้วน้ำนมก็ไหลดีขึ้น เจ้าหน้าที่ใส่ใจ ให้คำแนะนำการดูแลเรื่องน้ำนมที่เป็นประโยชน์หลายอย่าง บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ เป็นประโยชน์มากค่ะ”

*ผลลัพธ์ของการรักษาอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

คุณนิชาภัทร เจียตระกูล

นวดเปิดท่อน้ำนม ถึงบ้าน
“หลังคลอด รู้สึกคัดตึงเต้านม น้ำนมน้อย ไม่ค่อยไหล หลังจากใช้บริการนวดเปิดท่อน้ำนมของพรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ น้ำนมไหลดีขึ้น ปริมาณเพิ่มขึ้น ไม่ระบม เจ้าหน้าที่บริการดี นวดไม่เจ็บ ให้คำแนะนำดี ”
*ผลลัพธ์ของการรักษาอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

คุณฐปอร

อัลตราซาวนด์รักษาท่อน้ำนมอุดตัน + นวดเปิดท่อน้ำนมถึงบ้าน
“ใช้บริการนวดเปิดท่อน้ำนม รักษาท่อน้ำนมอุดตันของ พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ แล้วประทับใจค่ะ หลังใช้บริการแล้วเต้านมโล่งขึ้นมาก น้ำนมไหลดีขึ้น เจ้าหน้าที่บริการดีมากค่ะ
*ผลลัพธ์ของการรักษาอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

คุณชนันญา