“วัคซีนที่จำเป็นในผู้สูงอายุ และคนวัยทำงาน”

“วัคซีนที่จำเป็นในผู้สูงอายุ และคนวัยทำงาน”
โดย ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กลุ่มเสี่ยงโรคไตเจาะเลือด

โรคไต

โรคไต เป็น หนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เนื่องจากไตเป็นอวัยวะที่สำคัญในการปรับสมดุลน้ำและเกลือแร่ภายในร่างกาย นอกจากนี้ยังเป็นอวัยวะที่ช่วยกำจัดสารเคมีรวม

Sleep Test

อาการบ่งชี้ว่าคุณอาจกำลังเสี่ยงกับ “ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ”

นอนกรน, นอนกระตุก, หายใจแรงกว่าปกติขณะนอนหลับ, เวลานอนมีเสียงเงียบเหมือนหยุดหายใจสักพัก จากนั้นมีเสียงหายใจดังเฮือก, ตื่นกลางดึกเพราะหายใจแรง สำลัก หรือหายใจ…

การฝึกหายใจ เพื่อลดอาการเหนื่อยหอบด้วยตนเอง

การหายใจหอบเหนื่อยเกิดจากกลไกของร่างกายต้องการเพิ่มการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในปอดมากขึ้น เพื่อการรักษาระดับออกซิเจนในเลือดให้เพียงพอ

อาการบ่งชี้ของ COVID-19 และ การฟื้นฟูร่างกายหลัง COVID

โรคที่กำลังเป็นที่สนใจและเฝ้าระวังอย่างมากตอนนี้ คงหนีไม่พ้น COVID หรือ เชื้อไวรัสโคโรนา โรคนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะหลายๆส่วน ทั้งนี้อาการในแต่ละคนจากต่างกันไป บางรายอาจไม่แสดงอาการอะไร