Piriformis Syndrome (กล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท)

โรคกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาท หรือ ที่บางท่านเรียกว่า โรคสลักเพชรจม เป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยอาการจะคล้ายกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เกิดจากกล้ามเนื้อ…