สาเหตุ และ แนวทางการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

รคข้อเข่าเสื่อม พบบ่อยในวัยสูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยจะพบในเพศหญิง มากกว่าเพศชาย เกิดจากการใช้งานข้อต่อเข่าอย่างต่อเนื่องจนทำให้กระดูกอ่อน ผิวข้อสึกกร่อน…