ขนาดเต้านมส่งผลต่อปริมาณน้ำนมหรือไม่

คุณแม่ส่วนใหญ่มักกังวลว่าตนเองมีเต้านมขนาดเล็กเกินไป ทั้งยังกังวลว่าจะเป็นเหตุให้มีน้ำนมสำหรับลูกน้อยกว่าคนที่มีเต้านมขนาดใหญ่หรือไม่ จริงๆ แล้ว ขนาดของเต้านมไม่สัมพันธ์กับการสร้างน้ำนมค่ะ…