อัลไซเมอร์ (Alzheimer’s) สาเหตุ อาการ และ การรักษา

อัลไซเมอร์ เป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะสมองเสื่อม เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงาน หรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อของสมอง พบมากในผู้สูงอายุ ซึ่งหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อาการของโรคจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้ในที่สุด

อาการจี๊ด เกิดจากอะไร?

ความรู้สึกจี๊ดๆ ตามด้วยตึงๆ ที่เต้าก่อนที่น้ำนมจะพุ่งออกมา ซึ่งทางการแพทย์ เรียกว่า let-down reflex หรือ milk ejection reflex (MER)
เกิดจากการที่ร่างกายหลั่ง oxytocin ทำให้กล้ามเนื้อรอบต่อมน้ำนมหดตัวแล้วผลักน้ำนมออกมา