บริการด้านสุขภาพแก่ลูกค้าองค์กร

เพราะสุขภาพที่ดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่บุตลากรในองค์กร และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่องค์กร บริษัทต่างๆ ตลอดจนคนวัยทำงาน พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ มีบริการด้านสุขภาพ นอกสถานที่ โดยเราส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ ไปให้บริการยังบริษัท และ องค์กรต่างๆ
ตรวจสุขภาพลูกค้าองค์กร

บริการด้านสุขภาพสำหรับลูกค้าองค์กร อาทิ

  • บริการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ สัมมนาสุขภาพ แก่ลูกค้าองค์กร
  • บริการกายภาพบำบัด ออฟฟิศ ซินโดรม รักษาอาการปวดคอ บ่า ไหล่ จากการทำงาน ทั้งแบบรายกลุ่ม และรายบุคคล
  • บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ นอกสถานที่ สำหรับลูกค้าองค์กร
  • บริการเจาะเลือด ตรวจแล็บสุขภาพ
  • บริการตรวจการนอนหลับ (Home Sleep Test)
  • ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านทางออนไลน์

วัคซีนหวัดองค์กร,กายภาพบำบัด,ออฟฟิศซินโดรม, ตรวจสุขภาพลูกค้าองค์กร

สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรึกษาและการจองได้ที่