พญ.-ศิริลักษณ์-ผลศิริปฐม

พญ. ศิริลักษณ์ ผลศิริปฐม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ และ โสต ศอ นาสิกวิทยาความชำนาญการ

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหู คอ จมูกทั่วไป (general ENT),
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ; อายุรศาสตร์การนอนหลับ (Sleep Medicine)

 

คุณวุฒิและปริญญาบัตร

2563    วุฒิบัตรเวชศาสตร์ศาสตร์โรคจากการหลับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2561    วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2555    แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่