บริการ
กายภาพบำบัดถึงบ้าน
รักษาปัญหาน้ำนมแม่ ถึงบ้าน
บริการเฝ้าไข้ รายวัน รายเดือน
กระชับสัดส่วน ลดเซลลูไลท์
บริการของเรา

เรามีทีมสหสาขาวิชาชีพที่จะให้การดูแลท่านแบบองค์รวม ตั้งแต่การวินิจฉัย วิเคราะห์ และออกแบบการให้บริการทางการแพทย์ถึงบ้านที่จำเป็น และเหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย

บริการดูแลรักษาทางการแพทย์ถึงบ้านของเรา ได้แก่

 

 

ดูแลคุณ 24 ชั่วโมง

ศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพสมาชิก (24 Hours Telemedicine & Call center)

เรามีบุคลากรืางการแพทย์ ที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่พร้อมให้คำปรึกษา

และให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่ท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบ 24 Hours Real Time Monitoring

เพื่อเพิ่มช่องทางและเพิ่มความสะดวก รวมถึงให้ท่านได้อุ่นใจ ด้วยการมีเราดูแลสุขภาพของท่านตลอด 24 ชั่วโมง เราจึงจัดทำระบบ 24 Hour Patients Monitoring System เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ สามารถติดต่อและรับคำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพกับทีมบุคลากรทางการแพทย์ของเราในแบบ Real Time ผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ของท่านในช่องรับสัญญาณ Premiere Home Healthcare Channel และด้วยระบบนี้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของเรา สามารถติดตาม และประเมินอาการผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา