12 June 20
สาเหตุ และ แนวทางการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

  โรคข้อเข่าเสื่อม พบบ่อยในวัยสูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยจะพบในเพศหญิง มากกว่าเพศชาย เกิดจากการใช้งานข้อต่อเข่าอย่างต่อเนื่องจนทำให้กระดูกอ่อน ผิวข้อสึกกร่อน ทำให้เกิดอาการปวดเข่า เข่าบวม ข้อยึดติด มีเสียงดังในเข่า เข่าผิดรูปไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อม

 1. อายุ เนื่องจากใช้งานข้อเข่าเป็นเวลานานตามอายุที่มากขึ้น
 2. น้ำหนักตัวที่มากเกินไป  พบว่าน้้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 0.5 กิโลกรัม จะเพิ่มแรงที่กระท้าต่อข้อเข่า 1-1.5 กิโลกรัม ขณะเดียวกันเซลล์ไขมันที่มากเกินไปจะมีผลต่อเซลล์กระดูก อ่อนและเซลล์กระดูก ส่งผลให้ข้อเสื่อมเร็วขึ้น
 3. อุบัติเหตุ ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุมีการกระแทกที่ข้อเข่า หรือกระดูกข้อเข่าแตก เอ็นฉีก
 4. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก คนที่ไม่ออกกำลังกายมักมีกล้ามเนื้อข้อเข่าและกระดูกข้อเข่าที่ไม่แข็งแรง

อาการของโรคข้อเข่าเสื่อม

  ในระยะแรก อาจเริ่มปวดเข่าเวลาที่มีการเคลื่อนไหว เช่น เดิน ขึ้นลงบันได  และจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อหยุดพักการใช้ข้อ นอกจากนี้อาจมีอาการข้อฝืดขัด โดยเฉพาะเมื่อหยุดการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน เมื่อขยับข้อจะรู้สึกถึงการเสียดสีของกระดูกหรือมีเสียงดังในข้อ

  ในกรณีที่มีภาวะข้อเสื่อมรุนแรง จะมีอาการปวดรุนแรงขึ้น บางครั้งปวดเวลากลางคืน อาจคลำส่วนกระดูกงอกได้บริเวณด้านข้างข้อ เมื่อเกร็งกล้ามเนื้อต้นขาเต็มที่จะมีอาการปวดหรือเสียวบริเวณกระดูกสะบ้า หากมีการอักเสบจะมีข้อบวม ร้อน และตรวจพบน้ำในช่องข้อ ถ้ามีข้อเสื่อมมานาน อาจส่งผลให้ไม่สามารถเหยียดหรืองอข้อเข่าได้สุด กล้ามเนื้อต้นขาลีบ ข้อเข่าโก่ง หลวม หรือบิดเบี้ยวผิดรูป

การป้องกันและรักษา

 1. ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อลดน้ำหนักที่กระทำต่อข้อเข่า
 2. ลดการใช้ข้อเข่า
 3. ออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเข่าให้แข็งแรงและสม่ำเสมอ    ด้วยการ ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน เดินเร็ว เป็นต้น
 4. ถ้ามีอาการปวด บวมที่เข่ามาก จนกระทบกิจวัตรประจำวันอย่างมากควรเข้าพบแพทย์เพื่อปรึกษาการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

การกายภาพบำบัดในข้อเข่าเสื่อม

   การกายภาพบำบัด จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า รวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับข้อต่อ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้น ปวดน้อยลงและขยับเคลื่อนไหวได้มากขึ้น

 1. การลดอาการปวด โดยใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด เช่น เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อลดอาการปวดลง
 2. การแนะนำท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละบุคคล
 3. การออกกำลังการเสริมความแข็งแรงกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า เพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อให้ช่วยพยุงข้อเข่าลดการเสียดสีของข้อเข่าให้น้อยลง

พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ ให้บริการกายภาพบำบัด ถึงบ้าน  อาทิ กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น

โทร 02246 6124

เรื่องราวอื่นๆ
26 February 20

ไวท์ ดอท จุดขาวที่หัวนม กับการรักษา
Read More ...
29 January 20

โคโรนาไวรัส
Read More ...
16 December 19

วีธีการบีบน้ำนม ด้วยมือ
Read More ...
22 October 19

ไวรัสRSV สาเหตุ อาการ การรักษา
Read More ...
10 September 19

หลังคลอด เมื่อไรน้ำนมจึงจะมา
Read More ...