12 June 20
สาเหตุ และ แนวทางการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

  โรคข้อเข่าเสื่อม พบบ่อยในวัยสูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยจะพบในเพศหญิง มากกว่าเพศชาย เกิดจากการใช้งานข้อต่อเข่าอย่างต่อเนื่องจนทำให้กระดูกอ่อน ผิวข้อสึกกร่อน ทำให้เกิดอาการปวดเข่า เข่าบวม ข้อยึดติด มีเสียงดังในเข่า เข่าผิดรูปไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อม

 1. อายุ เนื่องจากใช้งานข้อเข่าเป็นเวลานานตามอายุที่มากขึ้น
 2. น้ำหนักตัวที่มากเกินไป  พบว่าน้้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 0.5 กิโลกรัม จะเพิ่มแรงที่กระท้าต่อข้อเข่า 1-1.5 กิโลกรัม ขณะเดียวกันเซลล์ไขมันที่มากเกินไปจะมีผลต่อเซลล์กระดูก อ่อนและเซลล์กระดูก ส่งผลให้ข้อเสื่อมเร็วขึ้น
 3. อุบัติเหตุ ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุมีการกระแทกที่ข้อเข่า หรือกระดูกข้อเข่าแตก เอ็นฉีก
 4. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก คนที่ไม่ออกกำลังกายมักมีกล้ามเนื้อข้อเข่าและกระดูกข้อเข่าที่ไม่แข็งแรง

อาการของโรคข้อเข่าเสื่อม

  ในระยะแรก อาจเริ่มปวดเข่าเวลาที่มีการเคลื่อนไหว เช่น เดิน ขึ้นลงบันได  และจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อหยุดพักการใช้ข้อ นอกจากนี้อาจมีอาการข้อฝืดขัด โดยเฉพาะเมื่อหยุดการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน เมื่อขยับข้อจะรู้สึกถึงการเสียดสีของกระดูกหรือมีเสียงดังในข้อ

  ในกรณีที่มีภาวะข้อเสื่อมรุนแรง จะมีอาการปวดรุนแรงขึ้น บางครั้งปวดเวลากลางคืน อาจคลำส่วนกระดูกงอกได้บริเวณด้านข้างข้อ เมื่อเกร็งกล้ามเนื้อต้นขาเต็มที่จะมีอาการปวดหรือเสียวบริเวณกระดูกสะบ้า หากมีการอักเสบจะมีข้อบวม ร้อน และตรวจพบน้ำในช่องข้อ ถ้ามีข้อเสื่อมมานาน อาจส่งผลให้ไม่สามารถเหยียดหรืองอข้อเข่าได้สุด กล้ามเนื้อต้นขาลีบ ข้อเข่าโก่ง หลวม หรือบิดเบี้ยวผิดรูป

การป้องกันและรักษา

 1. ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อลดน้ำหนักที่กระทำต่อข้อเข่า
 2. ลดการใช้ข้อเข่า
 3. ออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเข่าให้แข็งแรงและสม่ำเสมอ    ด้วยการ ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน เดินเร็ว เป็นต้น
 4. ถ้ามีอาการปวด บวมที่เข่ามาก จนกระทบกิจวัตรประจำวันอย่างมากควรเข้าพบแพทย์เพื่อปรึกษาการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

การกายภาพบำบัดในข้อเข่าเสื่อม

   การกายภาพบำบัด จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า รวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับข้อต่อ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้น ปวดน้อยลงและขยับเคลื่อนไหวได้มากขึ้น

 1. การลดอาการปวด โดยใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด เช่น เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อลดอาการปวดลง
 2. การแนะนำท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละบุคคล
 3. การออกกำลังการเสริมความแข็งแรงกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า เพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อให้ช่วยพยุงข้อเข่าลดการเสียดสีของข้อเข่าให้น้อยลง

พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ ให้บริการกายภาพบำบัด ถึงบ้าน  อาทิ กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น

โทร 02246 6124

เรื่องราวอื่นๆ
16 March 17

โรคกระดูกพรุน (Osteoporsis)
Read More ...