13 August 20
การพลัดตกหกล้ม และ การทรงตัวในผู้สูงอายุ

   เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ระบบต่าง ๆ ในร่างกายก็จะเริ่มเสื่อมลง รวมถึงการสูญเสียประสิทธิภาพในการทรงตัว ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการพลัดตกหกล้มได้ง่าย

ปัญหาการทรงตัวในผู้สูงอายุ

   ปัญหาการทรงตัว หรือ การพลัดตกหกล้ม ในผู้สูงอายุ มักเกิดจากความถดถอยของร่างกาย โดยเฉพาะใน 3 ระบบใหญ่ ที่ช่วยควบคุมการทรงตัว ได้แก่ การมองเห็น (Visual) การรับรู้ตำแหน่งของข้อต่อ (Proprioception) และการทำงานของหูชั้นใน (Vestibular system) ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้น ระบบดังกล่าวก็เสื่อมถอย รวมทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโครงร่าง (Skeleton muscle) ที่เสื่อมลง ส่งผลให้ความสามารถในการทรงท่า  (Balance) ลดลง สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุให้เกิดการพลัดตกหกล้ม ซึ่งถือเป็นอุบัติเหตุที่พบบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น ลื่นล้มในห้องน้ำ การตกเตียง ตกบันได เป็นต้น 

กายภาพบำบัด กับการลดความเสี่ยงในการพลัดตกหกล้ม

   การหกล้มในผู้สูงอายุนั้น นับว่าเป็นเรื่องควรระวังเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการหกล้มเพียงแค่ครั้งเดียวอาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย เช่น กระดูกสะโพกหัก นอนติดเตียง  ทำให้อาจเกิดการติดเชื้ออื่น ๆ ตามมา

ทั้งนี้สาเหตุของการล้ม มักมาจาก 2 ปัจจัย

  • ปัจจัยด้านร่างกาย เช่น การทรงตัวไม่ดี ขาอ่อนแรง ชา อ่อนเพลีย หน้ามืด มีปัญหาด้านสายตาและการได้ยิน การรับยาที่มีผลต่อระบบการไหลเวียนโลหิต โรคกระดูกพรุน  เป็นต้น
  • ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นลื่น พื้นต่างระดับ แสงสว่างไม่เพียงพอ เป็นต้น

ประโยชน์ของการทำกายภาพบำบัด ต่อการป้องกันการพลัดตกหกล้ม ได้แก่

  • ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ด้วยการออกกำลังกายส่วนต่าง ๆ อาทิ บริหารกล้ามเนื้อสะโพก กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อบริเวณข้อเข่า โดยอาจมีการเพิ่มแรงต้านจากถุงทราย ยางยืดหรือจากตัวนักกายภาพบำบัด ร่วมด้วย  
  • ช่วยฟื้นฟูความสามารถในการทรงตัว และการทรงท่า ด้วยการบริหารร่างกาย เพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของการมองเห็น (Visual) การรับรู้ตำแหน่งของข้อต่อ (Proprioception) และการทำงานของหูชั้นใน (Vestibular system)
  • การฝึกทำกิจวัตรประจำวัน อาทิ การฝึกเดิน ฝึกขึ้น ลงบันไดในบ้านพัก เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย

   นอกจากนี้ การทำกายภาพบำบัดและการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ยังช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆ ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือด และระบบการหายใจทำงานดีขึ้น เพิ่มความแข็งแรงหรือคงกำลังกล้ามเนื้อ ลดอาการปวด เพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวและการทรงตัว และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตประจำวัน ให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด

   ทั้งนี้การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ควรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 30-60 นาที และควรมีการหยุดพักเป็นช่วงสั้นๆ เพื่อป้องกันอาการเหนื่อยและล้าจากการออกกำลังกาย

พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ (โดยเครือ รพ.ธนบุรี) ให้บริการกายภาพบำบัด ฟื้นฟูร่างกายผู้สูงอายุ ถึงบ้าน โทร 02246 6124

สิ่งที่รวมในบริการ

  • การตรวจประเมินสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุ
  • การออกกำลังเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ
  • การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัว
  • การฝึกการทำกิจวัตรประจำวัน
  • แผนการรักษาทางกายภาพบำบัดที่ออกแบบเฉพาะแต่ละบุคคลด

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้าน  http://premierehomehealthcare.co.th/services/-10

เรื่องราวอื่นๆ
01 October 20

กายภาพบำบัด หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
Read More ...
12 September 20

เจ็บส้นเท้า ลามทั่วฝ่าเท้า สัญญาณของโรค รองช้ำ
Read More ...
03 September 20

การทำ Power Pump (พาวเวอร์ ปั๊ม) เพื่อกระตุ้นน้ำนม
Read More ...
26 August 20

ปลอกหุ้มข้อมืออักเสบ จากการอุ้มลูก
Read More ...
17 August 20

เข้าเต้าอย่างไร ให้ถูกวิธี ไม่เจ็บหัวนม
Read More ...