18 February 21
อัลไซเมอร์ (Alzheimer's) สาเหตุ อาการ และ การรักษา

     อัลไซเมอร์ เป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะสมองเสื่อม เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงาน หรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อของสมอง พบมากในผู้สูงอายุ ซึ่งหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อาการของโรคจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้ในที่สุด

อาการบ่งชี้ของอัลไซเมอร์

 • ระยะเริ่มแรก      ผู้ป่วยจะมีอาการหลงลืม ในเรื่องที่ไม่น่าจะลืม
 • ระยะกลาง        เมื่อเริ่มเป็นมากขึ้น ผู้ป่วยจะมีความจำจะแย่ลง สูญเสียความทรงจำ โดยเฉพาะความจำที่เพิ่งเกิดใหม่ๆ หงุดหงิดง่าย อารมณ์แปรปรวน บางครั้งเดินออกจากบ้านโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ระยะรุนแรง       ผู้ป่วยจะมีอาการสับสน ก้าวร้าว ตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างน้อยลง เคลื่อนไหวน้อยลง จนคล้ายผู้ป่วยติดเตียง           

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัลไซเมอร์

 • อายุที่มากขึ้น โดยพบว่าหลังอายุ 65 ปี ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มเป็น 2 เท่าในทุก ๆ 5 ปีที่อายุมากขึ้น
 • กรรมพันธุ์ มีญาติสายตรงป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์
 • พบว่าโรคอัลไซเมอร์มีส่วนที่เกิดจากโรคของหลอดเลือด  ดังนั้น การมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ความดันโลหิตสูง นับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้เช่นกัน 

การดูแล รักษา ผู้ป่วยอัลไซเมอร์

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้ อยากไรก็ตาม การนำผู้ป่วยมาพบแพทย์ตั้งแต่เริ่มมีอาการ จะช่วยยืดระยะเวลาการดำเนินโรคได้ รวมทั้งช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้ ทั้งนี้การดูแลรักษาผู้ป่วย อัลไซเมอร์ สามารถทำได้ 2 วิธีหลัก

 1. การรักษาโดยการใช้ยา เพื่อเพิ่ม หรือปรับระดับของสารแอซิติลโคลีนไม่ให้ลดลงมากจนเกินไป ผู้ป่วยจึงสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ
 2. การรักษาโดยไม่ใช้ยา  อาทิ
  • จัดให้ผู้ป่วยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้สมองสดชื่นและยืดระยะเวลาการดำเนินโรคได้
  • การทำกายภาพบำบัด เนื่องจากผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ มักมีความสามารถทางกายลดลงในหลายๆด้าน เช่น การเคลื่อนไหว การทรงตัว การเดิน รวมถึงอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ดังนั้น จึงควรให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาฟื้นฟูร่างกาย กำลังกล้ามเนื้อ โดยจะเน้น การฝึกการทรงตัว การเคลื่อนไหวต่าง ๆ โดยเฉพาะการเดิน และยังรวมไปถึงการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออีกด้วย
  • หากิจกรรมให้ผู้ป่วยได้ออกไปนอกบ้าน พบปะเพื่อนฝูง
  • ดูแลให้ผู้ป่วยได้นอนหลับอย่างมีคุณภาพตามสุขลักษณะการนอน จัดห้องให้น่าอยู่ ปรับแสงสว่างให้พอเหมาะ เก็บของมีคม หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มิดชิด

พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ (เครือ รพ.ธนบุรี) ให้บริการกายภาพบำบัด ถึงบ้าน รวมทั้ง บริการเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย  อาทิ กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ กายภาพบำบัดผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น
โทร 02246 6124
Line ID:  @PHHC

บริการกายภาพบำบัด
 http://premierehomehealthcare.co.th/services/-10
บริการเฝ้าไข้ ที่บ้าน ที่รพ.
http://premierehomehealthcare.co.th/services/-40

เรื่องราวอื่นๆ
11 April 21

ทำไมลูกจึงติดขวด ไม่เอาเต้า
Read More ...
25 March 21

โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) สาเหตุ อาการ และ การรักษา
Read More ...
17 March 21

การดูแลผู้ป่วยติดเตียง
Read More ...
09 March 21

การดูแลทำความสะอาด สายสะดือทารกแรกคลอด
Read More ...
26 February 21

อารมณ์เศร้าหลังคลอด (Postpartum blue หรือ Baby Blue )
Read More ...