18 February 19
ไวรัสลงประเพาะในเด็ก สาเหตุ และ การรักษา

  เชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโรคมีหลายชนิด แต่ที่พบได้บ่อยในเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี คือ เชื้อไวรัสโรตา (Rotavirus) ซึ่งมีอัตราที่พบในเด็กร้อยละ 16 ถึง 58 เชื้อโรคชนิดนี้สามารถอยู่ในสภาวะแวดล้อมทั่วไปได้นาน แฝงอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น ของเล่น จาน ชาม บริเวณพื้นที่ไม่สะอาด อาหารที่กินเข้าไป หรือได้รับเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรงเชื้อมักระบาดในช่วงฤดูหนาวแต่อาจพบการติดเชื้อไวรัสโรตาได้ตลอดทั้งปี

ลักษณะอาการไวรัสลงกระเพาะที่สังเกตได้

  • อาจมีอาการเหมือนไข้หวัดทั่วไป คือ มีไข้ตัวร้อน น้ำมูก หรือไอ ร่วมด้วย
  • อาการเด่นชัดตามมา คือ อาเจียน ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงมากขึ้นอาจมีอาการท้องอืดร่วมด้วย
  • ปฏิเสธอาหารและมีอาการถ่ายเหลวตามมาอาการที่กล่าวมา คุณพ่อคุณแม่สามารถรักษาอาการด้วยการประคับประคองอาการไม่ให้เป็นมากกว่าเดิม เพราะอาการจะค่อยๆ หายไปได้เองด้วยการดูแลอย่างเหมาะสม


การรักษาโรคไวรัสลงกระเพาะ

  • เมื่อมีไข้ ควรเช็ดตัว และให้ยาลดไข้
  • ถ้าอาเจียน ถ่ายบ่อย อาจให้ดื่มผงน้ำตาลเกลือแร่ เพื่อรักษาและป้องกันภาวะขาดน้ำ
  • ดื่มนมและรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย และที่สำคัญควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

หากมีอาการผิดปกติ เช่น เด็กไม่สามารถรับประทานอาหารได้ ปัสสาวะน้อยลงมีอาการซึม งอแง ถ่ายบ่อย อาเจียนบ่อยครั้ง ให้รีบพาไปพบแพทย์โดยเร็ว

พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ รักษาทุกปัญหาน้ำนมแม่ถึงบ้าน อาทิ นวดเปิดท่อน้ำนม กระตุ้นน้ำนม ในคุณแม่ที่น้ำนมน้อย หรือ น้ำนมไม่เพียงพอ อัลตราซาวด์รักษาท่อน้ำนมอุดตัน เป็นต้น เปิดบริการ 24 ชม. โทร 02246 6124

เรื่องราวอื่นๆ
18 February 19

ไวรัสลงประเพาะในเด็ก สาเหตุ และ การรักษา
Read More ...
21 January 19

วิธีป้องกันตนเอง จากฝุ่นละออกขนาดเล็ก PM 2.5 ในอากาศ
Read More ...
07 January 19

วิธีเลือกขนาดกรวยปั๊มนม ที่เหมาะวม
Read More ...
19 December 18

วิธีทำความสะอาดหัวนม อย่างถูกวิธี หลังให้นม
Read More ...
12 December 18

วิธีกระตุ้นกลไกการหลั่งน้ำนม
Read More ...