เกี่ยวกับเรา

ให้คนที่คุณรักได้รับการรักษา ในที่ที่อบอุ่นที่สุด เช่น “บ้าน”

แวดล้อมไปด้วยบุคคลอันเป็นที่รัก

ด้วยวิถีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ชีวิตประจำวันที่เร่งรีบ ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ทำให้หลายๆท่านอาจไม่สะดวก รวมถึงไม่มีเวลาที่จะเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อติดตามการรักษา หรือดูแลสุขภาพมากนัก ประกอบกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ ส่งผลให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และเมื่ออายุมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็อาจมาเยือนได้ง่ายขึ้น ดังนั้น การมีเพื่อนคู่คิดทางด้านสุขภาพที่คอยดูแลท่านอย่างใกล้ชิด ในสถานที่อันอบอุ่นเช่น “บ้าน” อาจเป็นคำตอบที่จะช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพ รวมถึงการติดตามการรักษาให้สะดวกมากยิ่งขึ้น และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับตัวคุณเองและคนที่คุณรัก

พรีเมียร์ดูแลสุขภาพที่บ้าน

เราตระหนักว่า การที่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุจะเดินทางมาโรงพยาบาล อาจไม่ใช่เรื่องสะดวกนัก เนื่องจากการจราจรที่หนาแน่นบวกกับความไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย Premiere Home Health Care (โดยเครือโรงพยาบาลธนบุรี) จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการดูแล รักษาทางการแพทย์ถึงบ้านแบบองค์รวม แก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Chronic Disease) รวมถึงผู้รักสุขภาพที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมายังโรงพยาบาล ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้น ได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในบ้านอันอบอุ่นของตนเอง

เพราะเรารู้ว่า การที่ผู้ป่วยได้อยู่บ้านและแวดล้อมไปด้วยคนใกล้ชิด จะทำให้เขาเหล่านั้นจะรู้สึกอบอุ่น และมีกำลังใจในการรักษา รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และเพราะเรารู้ว่า เวลาของท่านมีค่า การดูแลและส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องถึงบ้าน จะช่วยให้ท่านได้ใช้ช่วงเวลาในวันหยุดพักผ่อนอย่างเต็มที่กับครอบครัว โดยที่ไม่เสียโอกาสในการดูแลสุขภาพให้ตัวท่านเองและคนที่รัก รวมทั้งไม่เสียเวลาสำหรับการเดินทางและรอคอยกับคิวการรักษาที่โรงพยาบาล

เป้าหมายของการให้บริการ

เรามุ่งมั่นที่จะมอบบริการทางการแพทย์ ด้านการดูแลสุขภาพถึงบ้าน แบบองค์รวม  ที่มีคุณภาพสูงสุด โดยทีมบุคคลากรทางการแพทย์สหสาขาวิชาชีพ  ที่มากด้วยประสบการณ์ โดยเราดูแล เอาใจใส่ผู้ป่วยดุจญาติมิตร โดยดูแลไม่เฉพาะแต่ปัญหาสุขภาพร่างกาย แต่เราดูแลไปถึงจิตใจ เพราะเราตระหนักเสมอว่า การที่ผู้ป่วยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น ไม่ใช่แค่ร่างกายแต่สภาพจิตใจก็นับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพ

เป้าหมายของการให้บริการของเรา ได้แก่

-เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านอันอบอุ่นของตนเอง ในขณะเดียวกันยังคงได้รับการดูแล รักษา ได้รับบริการทางแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

-เพื่อนำส่งบริการทางการแพทย์ถึงบ้าน แก่ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง หรือเคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาล

-เพื่อให้ผู้ป่วย ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากที่สุด

ประโยชน์ที่ได้จากการเป็นสมาชิก พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์
ประหยัดค่าใช้จ่าย

สำหรับค่าเดินทาง และ ค่าห้องพักเพื่อการรักษาฟื้นฟู

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

การที่ผู้ป่วยได้รับบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องถึงบ้าน โดยได้รับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์สหสาขา และแวดล้อมไปด้วยคนใกล้ชิด ในสภาพแวดล้อมอันอบอุ่น จะช่วยส่งเสริมให้เขาเหล่านั้นมีกำลังใจและ คุณภาพชีวิตที่ดี

ประหยัดเวลา

ประหยัดเวลาในการเดินทางและการรอคิวการรักษาที่โรงพยาบาล และประหยัดเวลาในการค้นหาบริการในส่วนต่างๆ เพราะเราได้รวบรวมบริการที่ครอบคลุมการให้บริการทางการแพทย์ทั้งหมดถึงบ้านท่าน