โรคที่กำลังเป็นที่สนใจและเฝ้าระวังอย่างมากตอนนี้ คงหนีไม่พ้น COVID หรือ เชื้อไวรัสโคโรนา โรคนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะหลายๆส่วน ทั้งนี้อาการในแต่ละคนจากต่างกันไป บางรายอาจไม่แสดงอาการอะไร บางคนอาจเพียงแค่ระคายคอ ไอ ในขณะที่บางส่วนอาจกระทบหนัก จนถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

COVID-19 ติดต่อได้อย่างไร

โรคนี้มักแพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย ทั้งนี้เชื้อโควิดจะมีระยะฟักตัว 2-14 วัน หรืออาจนานกว่านั้น

อาการบ่งชี้ของ COVID-19

อาการในระยะเริ่มแรกที่พบได้บ่อย ได้แก่

  • ไอ มีเสมหะ เจ็บคอ นานติดต่อกันหลายวัน
  • หายใจลำบาก มีไอร่วมด้วย 
  • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อ 
  • สูญเสียการรับรู้กลิ่นและรส

อาการในระยะแสดงอาการ :

  • ไอมากขึ้น หายใจลำบาก
  • ปอดอักเสบ เหนื่อยง่าย หายใจไม่ทัน
  • ปอดแฟบ จากการมีเสมหะคั่งค้าง หรืออยู่ในท่านอนเป็นเวลานาน
  • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลง โดยเฉพาะในกรณีของผู้สูงอายุ อาจส่งผลให้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้

อาการในระยะรุนแรง: หากเชื้อเข้าสู่ปอดและไม่ได้รับการรักษา จะส่งผลให้เชื้อไวรัสเริ่มทำลายเซลล์ปอด และผู้ป่วยบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

การฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรค COVID-19

   เนื่องจากโรคCOVID อาจส่งผลกระทบต่อปอด กำลังกล้ามเนื้อ รวมทั้งการทำงานของหัวใจ ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยหายจากโรคโควิดแล้ว อาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำการกายภาพบำบัด เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

การทำกายภาพบำบัดถึงบ้านสำหรับผู้ป่วย Post-COVID จะครอบคลุม
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและระบบทางเดินหายใจ  อาทิ
(Breathing Exercise) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจ การขยายตัวของปอดรวมถึงการขับเสมหะ
(active chest mobilization)
(aerobic exercise)
การฟื้นฟูระบบการทรงตัว (Vestibular Rehabilitation)
การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อ (Strengthening Exercise)
การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความคงทนของปอด (aerobic exercise)
การฝึกการทำกิจวัตรประจำวัน(Activities of Daily Living training)

แพคเกจฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด ถึงที่บ้าน สำหรับผู้ป่วย Post-COVID-19
13,500 .- (10 ครั้ง/แพคเกจ)
พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ โทร 02114 7399