ท่านเคยมีอาการปวดเอว หรือปวดหลังส่วนล่างมาเป็นเวลานาน นั่งนานๆก็ปวด เดินก็ปวด แม้กระทั่งพลิกตัวนอนก็ปวดหลัง หรือไม่ ทา/ทานยาเท่าไรก็ไม่หายปวด หากมีอาการเหล่านี้ แสดงว่า ท่านอาจมีอาการปวดหลังส่วนล่าง หรือที่เรียกว่า Quadratus lumborum (QL) pain

อาการปวดหลังส่วนล่าง มักเกิดจากการนั่งหรือยืนผิดท่าเป็นเวลานานๆ ทำให้กล้ามเนื้อหลังกดตัวค้าง จนเกิดการบาดเจ็บ และทำให้เกิดอาการเกร็งและปวดในที่สุด

สาเหตุที่ก่อนให้เกิดการปวดหลังส่วนล่าง

อาการปวดหลังส่วนล่าง

  1. การใช้งาน เช่น นั่งหรือยืนผิดท่าเป็นเวลานานๆ ทำให้กล้ามเนื้อหลังกดตัวค้าง จนเกิดการบาดเจ็บ และทำให้เกิดอาการเกร็งและปวดในที่สุด หรือ การยกของหนักก ทำให้กล้ามเนื้ออักเสบ
  2. เกิดจากการเสื่อมของข้อต่อกระดูกหลังตามวัย
  3.  เกิดจากเส้นประสาทบริเวณหลังถูกกดทับ ทำให้มีอาการปวดมาบริเวณหลังส่วนล่าง

อาการปวดหลังส่วนล่าง รักษาได้อย่างไร ?

1.การประคบเย็น 5-10 นาที วิธีนี้ใช้เมื่อมีอาการปวดภายระยะเวลา 72 ชั่วโมง ทั้งนี้ความเย็นจะช่วยลดอาการอักเสบและอาการปวดลงได้ หากเกิน 72 ชั่วโมงหลังจากมีอาการปวดควรใช้การประคบร้อนแทน โดยประคบร้อนเป็นเวลา 15-20 นาที

2.การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การยืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างจะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวลดอาการตึง และช่วยบรรเทาอาการปวดลงได้

3.การปรับท่านั่ง หรือท่าทางในชีวิตประจำวัน ไม่นั่งทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกินไป ทั้งนี้หากทำตามวิธีเบื้องตนแล้วอาการปวดยังไม่ทุเลาลง หรือมีอาการปวดเพิ่มขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดเพื่อให้ได้รับการรักษาให้ถูกต้องต่อไป

พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ (โดยเครือ รพ.ธนบุรี) ให้บริการกายภาพบำบัด ถึงบ้าน อาทิ กายภายบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง แขนขาอ่อนแรง อัมพฤกษ์ อัมพาต ตลอดจนกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัด
โทร 02246 6124, 091698 8964
Line ID:  @PHHC